7 Niepodważalnych Dowodów, Faktów I Liczb, Które Pokazują Jak Remontować Przewody Kominowe

smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapal

7 Niepodważalnych Dowodów, Faktów I Liczb, Które Pokazują Jak Remontować Przewody Kominowe wkłady kominowe żory

W kominie może nawarstwiać się sadź

W kominie może nawarstwiać się sadź, dzieje się tak gdy nie czyścimy regularnie przewodu kominowego, lub gdy palimy śmieci. Sadź w połączeniu ze smołą czarną lub brązową, która również może pozostać w przewodzie kominowym tworzy kreozot. Może to doprowadzić do zapal