Stomatolog - definicja z Wiki:

Klinika stomatologiczna Chorzów Klinika stomatologiczna Chorzów
W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych.
Lekarze nie p.